ਉੱਦਮ ਕੀ ਹੈ

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦਮੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਦਮੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਦਮੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Law & More B.V.