ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ... ਚਿੱਤਰ

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ...

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁ principleਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ knowledgeੁਕਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ:

  • ਕੰਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ;
  • ਕੰਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ;
  • ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ / ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ;
  • ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ;
  • ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ;
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ inੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ mannerੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਓ.

ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਖਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (RI&E). ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਏ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੱ youਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੋਖਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ, ,ੁਕਵੇਂ recordੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (ਪਾਗੋ) ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ. ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ-ਹਾਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (BHV). ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਸ toੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਐਸ ਜ਼ੈਡਡਬਲਯੂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ / ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.