ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਸੰਪਤੀ ਮਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਸ਼ਬਦ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਰਜ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ. ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ c ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ.

ਕਿਹੜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੇ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਵੀ ਏ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਡੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਡੀ). ਇਸ ਲਈ, ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਵੀ), ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  • ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਦਸਤਖਤ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  • ਵਿਆਖਿਆ ਨੋਟ - ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ - ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ.
  • ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ - ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  • ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ - ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੋਟਰੀਅਲ ਡੀਡ. ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ.

ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਰੂਪ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ "ਚੈਰੀ ਚੁੱਕਣਾ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ, ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਰਜ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਲੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.