ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਲੌਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 233 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਇਨਫੋਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਘਰ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ, ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਪਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੌੜੀਆਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7: 233 ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 • ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾ asਸ. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ;
 • ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ; ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ;
 • ਇੱਕ ਹਾ houseਸਬੋਟ; ਇਹ ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 233 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੇ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਸੀਮਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ; ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ;
 • ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਭਾਵ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਇਤਫਾਕਨ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾ housingਸਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 752 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ.

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 272 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ. ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ.
 • ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 271 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਸਮ ਹੈ. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 274 ਪੈਰਾ 1 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
 1. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
 2. ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 3. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
 4. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
 5. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
 6. ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ)
 • ਲੀਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7: 274 ਪੈਰਾ 1 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.; ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ: ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ (ਹੋਰ) ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.

ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਐਕਟ

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ: ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2016, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ:

 • ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹਿਮਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • ਟਾਰਗੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਰਗਿਟ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

Law & More